HOTLINE +6688 885 5331

+6699 118 8733

+6686 366 7045

idea.agency16@gmail.com

ประวัติความเป็นมา

H01จุดเริ่มต้นของ บริษัท ไอเดีย แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่ เกิดขึ้นมาจาก..ความรัก และความสนใจ ในงาน “สื่อวิทยุ ทีวี และงานประชาสัมพันธ์” โดยทีมงานของพวกเราได้ทุ่มเทด้วยใจรักที่จะ ศึกษา ค้นคว้า จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญในงานด้าน “สื่อวิทยุ ทีวี และงานประชาสัมพันธ์” และพร้อมที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่นั้น มาทำงานสร้างสรรค์งานด้านสื่อโฆษณาให้ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ บนพื้นฐานของการ “ให้” มากกว่า…”ผลกำไร” และเชื่อว่า… ถ้าเรารัก และตั้งใจที่จำทำอะไรแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริง และประสบผลสำเร็จ ในที่สุด เมื่อเห็นลูกค้าประสบความสำเร็จในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเขา โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ จากเรา เราเองก็มีความสุข และยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเขาเช่นกัน

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

การเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อ รวมถึง ธุรกิจกิจต่อเนื่องครบวงจร มุ่งไปสู่องค์กร แห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) ก้าวไปเป็นผู้ให้บริการชั้นนำทั้งในประเทศและ ภูมิภาค ที่ได้รับความเชื่อมั่นในการให้บริการ ทางด้านสื่อและโฆษณา อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยมาตรฐาน คุณภาพ เป็นที่พึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เป็นธรรมและให้ผลประโยชน์ ตอบแทนแก่คู่ค้า ที่เหมาะสม

พันธกิจ (Mission)

 1. ดำเนินธุรกิจวางสื่อโฆษณาทางวิทยุ ,ทีวี ,ทีวีผ่านดาวเทียม ,เคเบิลทีวี และ ให้บริการวางแผนโฆษณา การทำการตลาด แบบครบวงจร คุ้มค่า ทันสมัย มีประสิทธิผล ตรงความคาดหวัง และอยู่เคียงข้างความสำเร็จของลูกค้า
 2. การบริหารจัดการจากความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นของบุคลากรที่ ่เป็นมืออาชีพ ด้วยนโยบายคุณภาพ
 3. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการสร้างความร่วมมือที่ดีจาก พันธมิตรทางธุรกิจโดยความสุจริตใจ
 4. พัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน และศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค

 

บริการเพิ่มเติมของเเรา

 1.  รับวางสื่อโฆษณาทางวิทยุ ทีวี ป้ายบิลบอร์ด นิตยสาร ฯลฯ/ ผลิตสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ภาษาไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา
  และให้คำปรึกษาด้านการตลาด การโฆษณา การขายที่ประเทศกลุ่มอินโดจีน ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา จีน  พร้อมแนะนำ ตัวแทนจัดจำหน่าย
 2. บริการนำเที่ยว รับจัดทัวร์ ดูงาน สัมมนา กลุ่มประเทศ อินโดจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา จีน พม่า อินเดีย
 3. ดำเนินกิจการในด้านการนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าไปพบปะเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆ ในอินโดจีนโดยเฉพาะสปป.ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม รวมทั้งบริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์งานการตลาด งานอีเว้นท์ งานออกาไนซ์ ในสปป.ลาว
 4. ECO COFFEE TOUR โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดงานจากหลายภาคส่วนดังนี้
  สมาคมกาแฟลาวและการจัดตั้งแขนงกาแฟ 4 แขนง ภาคใต้
  จำปาสัก สาละวัน เซกอง และ อัตตะบือ
  สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ
  สภาการค้าและอุตสาหกรรมและการค้า 4 แขวงภาคใต้ จำปาสัก
  สาละวัน เซกอง และ อัตตะบือโดยมีเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้และครั้งต่อไปดังต่อไปนี้  1.เป็นการโฆษณาเผยแพร่ชื่อเสียงของกาแฟลาว เพื่อเป็นการเปิดกว้างการตลาดออกสู่เวทีสากลและเป็นการโฆษณากาแฟของลาวที่มีต้นกำเนิดจาก 3 แขวงทางภาคใต้คือ แขวงจำปาสัก
  แขวงสาละวัน แขวงเซกอง  2.เป็นเวทีส่งเสริมการดื่มกาแฟลาวและสร้างทัศนคติให้คนลาวหันมานิยมดื่มกาแฟสด  3.สร้างเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดกับบรรดานักธุรกิจกาแฟจากภายในประเทศและต่างประเทศ  4.เป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกาแฟจากภายในประเทศและต่างประเทศ
  ได้นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ ในการผลิตกาแฟ  5.ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวโดยการนำเสนอการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ